Regulamentul Oficial al campaniei promoționale „ELLE New Media Awards”

Data concursului: 18-21 iunie 2020

Art. 1- Organizatorul şi Regulamentul oficial al campaniei promoţionale
(1) Organizatorii campaniei pe Instagram Elle New Media Awards' (denumit în continuare „Campania') este BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 1A, Bucharest Business Park, Cladirea A (etaj 3) si Cladirea B2 (etajele 2-4), înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7802/1996, Cod de Înregistrare Fiscală 8808452, având Cont IBAN RO60CITI0000000724835007, deschis la Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch, email: contact_glo@bat.com, telefon:0800 0800 44, legal reprezentata de imputernicitii Mihaela Oprescu – Head of Brands si Diana Andreea Gheorghe – Marketing Finance Manager si agentia MRM PARTENERI S.R.L., cu sediul in Bucuresti Str. Jules Michelet, Nr. 18, etj. 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/4017/2003, avand cod de inregistrare fiscala RO15300138 (denumiti in cele ce urmeaza Organizatorii').

(2) Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (denumit in continuare Regulamentul Oficial'). Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionale.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil al acestora.

(4) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibile conform legislatiei aplicabile din Romania prin intermediul paginii oficiale de Instagram elleromania, accesibila la adresa www.instagram.com/elleromania/ fiind disponibil in mod public si gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 18.06.2020 – 21.06.2020 (inclusiv). Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

(5) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

Art. 2- Dreptul de participare
(1) Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, consumatoare de produse din tutun sau nicotina care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 18 iunie 2020 (inclusiv), cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care participa la Campanie (denumite in continuare „Participanti').

(2) La aceasta Campanie promotionala nu au dreptul sa participe angajatii ai societatilor participante la realizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si rudele de gradul I si afinii acestora, nici beneficiari sau rudele lor.

(3) Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campania promotionala.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

Art 3 Durata campaniei si aria de desfasurare
(1) Campania „Elle New Media Awards', este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, va incepe la data de 18 iunie 2020 (ora 12:00:01) si se va incheia la data de 21 iunie 2020 (ora 17:59:59), inclusiv sau la momentul epuizarii stocului de premii, in functie de care moment se va produce mai curand.

(2) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in spatiul virtual corespunzator pagini web www.instagram.com/elleromania/ in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(3) Premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acel premiu nerevendicat ori necastigat din cadrul Campaniei nu mai este datorat de catre Organizator.

(4) In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1.

Art. 4. Mecanica promotionala
In data de 18 iunie 2020 organizatorii vor publica o postare de concurs pe pagina de Instagram elleromania.

(1) Persoanele care doresc sa participe in tragerea la sorti pentru kiturile glo si camerele Fuji trebuie sa indeplineasca cerintele de mai jos:
• Sa detina sau sa isi creeze un cont pe platforma Instagram;
• Sa isi seteze profilul public;
• Sa dea follow paginii de Instagram glo_romania;
• Sa dea follow paginii de Instagram elleromania;
• Sa dea un comentariu la postarea de concurs in care sa dea persoanelor cu care va urmari Elle New Media Awards, minimum o persoana;

(2) Persoanele care doresc sa participe in tragerea la sorti pentru voucherul Fashion Days, trebuie sa indeplineasca cumulativ toate cerintele de mai jos:
• Sa detina sau sa isi creeze un cont pe platforma Instagram;
• Sa isi seteze profilul public;
• Sa dea follow paginii de Instagram glo_romania;
• Sa dea follow paginii de Instagram elleromania;
• Sa dea un comentariu la postarea de concurs in care sa dea persoanelor cu care va urmari Elle New Media Awards, minimum o persoana;
• Sa posteze pe contul personal o poza cu tinuta pe care doreste sa o poarte la evenimentul Elle New Media Awards;
• Sa dea tag paginilor de Instagram glo_romania si elleromania.

(3) Imaginile si mesajele inscrise vor fi moderate in maxim 72 de ore de la inscrierea lor in campanie. Acestea vor fi si descalificate din concurs fara un anunt prealabil, daca:
– contin imagini sau mesaje vulgare, defaimatoare sau violente;
– contin imaginea altor branduri concurente;
– contin imagini cu sau care fac referire la copii, sanatate, femei insarcinate, persoane cu handicap, nuditate, politica sau religie;
– descrierea imaginilor ce contin cuvinte jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care
– ameninta in orice fel demnitatea sau integritatea morala
– daca au fost transmise in alt mod in afara de comment pe pagina de Instagram elleromania;

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea unui comentariu pe motiv de neconcordanta cu tema concursului sau incercarea de fraudare a concursului
(5) Utilizarea mai multor conturi de Instagram nu este permisă și nici înscrierea în concurs cu pagini:
– administrate de mai multe persoane (pagini comune);
– pagini ale unor produse, branduri sau pagini de companii;
– pagini de Instagram personale, dar fără conținut sau pagini create special pentru concurs.

Art. 5. Mecanismul concursului
(1) Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) Participantul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 2 si 4;
b) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului, așa cum prevede art. 3.
(2) Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru orice alta situatia a carei rezolvare excede controlului acestora.

Art. 6. Premiile
(1)Premiile oferite pentru aceasta campanie sunt:

Premiu Nr Premii premiu net (tva inclus) Impozit Valoare premiu bruta Total valoare premii bruta
Kit glo 5 RON 301.00 RON 0.00 RON 267.78 RON 1,338.89
Camera foto instant Fujifilm Instax Square Sq6, Blush Gold 5 RON 567.00 RON 0.00 RON 563.33 RON 2,816.67
Film analog consumabil, Fujifilm Instax Square 2×10 5 RON 110.00 RON 0.00 RON 110.00 RON 550.00
Card cadou magazin online Fashion Days 1 RON 2,500.00 RON 190.00 RON 2,500.00 RON 2,500.00

(2) Castigatorul premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.
(3) Pentru a intra in posesia castigurilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.
(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. 5, premiul nu va fi predat. Organizatorii nu vor acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu indeplinesc conditiile de validare stipulate la Art. 5.

Art. 7. Desemnarea câștigătorilor
(1)Modalitatea de stabilire a Participantilor câștigători:
 Pentru desemnarea castigatorilor premiilor constand in camera foto instant + glo kit, se va organiza o tragere la sorti, in data de 22 iunie 2020, in care vor fi incluse toate inscrierile valide conform mecanicii de la art 4.1. Se vor extrage 5 castigatori si cate 3 rezerve pentru fiecare castigator.
 Pentru desemnarea castigatorului premiului constand in voucher magazine online Fashion Days, se va organiza o tragere la sorti, in data de 22 iunie 2020, in care vor fi incluse toate inscrierile valide conform mecanicii de la art 4.2. Se va extrage 1 castigator si 3 rezerve pentru fiecare castigator.

(2) Câștigătorii ce urmeaza a fi validati vor fi anuntati public pe data de 23 iunie 2020 printr-o postare temporara („insta-story') pe pagina Instagram elleromania si in postarea de concurs, urmand ca ulterior, castigatorul sa fie contactat printr-un mesaj privat prin intermediul Instagram, prin care li se va solicita să trimită în 4 de ore datele sale de contact complete și corecte: adresă de e-mail, numărul de telefon si data nasterii pentru dovada ca au implinit 18 ani pana la data inceperii Concursului; invitatiile vor fi trimise in format electronic pe adresele de e-mail furnizate de catre castigatori.

(3) Validarea Câștigătorilor: ulterior desemnării Câștigătorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor de participare la Concurs.

(4) Pentru ca un Participant să poată fi validat drept Câștigător al Concursului este necesară îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiții:
a) Participantul are dreptul de a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor art. 2; si
b) Înscrierea în Concurs se realizează cu respectarea Art. 3 si 4.

(5) În cazul în care vor exista Câștigători care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 7.4, nu vor trimite datele de contact, în condițiile și în termenul prevăzute de punctul 7.2, au trimis date de contact incorecte sau incomplete, care nu permit identificarea, validarea sau contactarea Câștigătorilor, sau care nu răspund la mesajele Organizatorului, aceștia vor fi descalificați, iar înscrierea lor în Concurs va fi invalidată. În această situație se va apela la rezerve.

(6) Validarea, respectiv invalidarea rezervelor se va face după criteriile menționate mai sus cu privire la validarea ori invalidarea Câștigătorilor. În cazul în care nici rezerva nominalizată pentru premiu nu poate fi validată, se va apela la următoarea rezervă, iar procesul se va repeta până când se va desemna un Câștigător, ori vor fi epuizate toate rezervele.

(7) Premiile vor fi transmise Câștigătorilor în termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la validare, daca nu au fost înregistrate contestații, respectiv de la data soluționării contestațiilor finalizate cu validarea Câștigătorilor.

(8) Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai oferi premiul dacă, atât Câștigătorul de drept, cât și rezervele, după caz, nu vor îndeplini condițiile de validare sau dacă aceștia nu își vor revendica premiul.

(9) Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de către Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de e-mail sau a numărului de telefon incorecte/incomplete sau a setărilor de securitate și confidențialitate ale contului său de Instagram.

Art. 8 – Încetarea înainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului. În cazul în care premiile se vor epuiza înainte de data de final a campaniei, nu se vor mai acorda alte premii, iar acest lucru va fi adus la cunoştinţa publicului în magazinele participante inainte de achizitionarea produselor.

(2) Situaţiilor avute în vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere la art. 8, alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (3).

Art. 9 – Litigiile şi legea aplicabilă
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 10. Taxe și impozite.
(1) Premiile cu valoare de peste 600 lei fac obiectul impozitului pe venituri din premii, iar Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile din premii obținute de către Câștigători, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu aceste premii sunt în sarcina Câștigătorului. Prin simpla participare la Concurs, Câștigatorii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor obținute din prezentul Concurs.

(2) Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita orice documente cerute de autoritatile fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii (dacă este cazul), iar Câștigatorii se obligă sa le furnizeze.

(3) De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului-verbal/conventiei de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

(4) Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului (cheltuielile legate de obținerea accesului la internet în vederea înscrierii sau a vizualizării Regulamentului oficial de desfășurare a Concursului etc). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte' în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 11 Responsabilitate
(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

(2) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).

(3) Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei.
Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni;

(4) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru ferori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).

(4) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul document sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicatiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

(5) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei.

(6) Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la data de 15 octombrie 2019,. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Art. 12. Forța majoră.
(1) Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

(2) Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care îndeplinirea lor va fi împiedicată sau întârziată. Dacă Organizatorul invocă forța majoră, acesta este obligat să comunice Participanților la Concurs pe pagina Instagram glo_romania, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
peroz.ro
Publicitate
Unica.ro
Mai multe din regulamente