Illustris, Darkness Lit / întuneric Luminat

Traian Tuta
illustrisesteunproiectdeluminăromânească.Astfel,primelegânduricareauformulat-oau venitdinvernacularularhitecturiiromânești.illustrisafostinspiratădintr-unelementarhitectural-coloanelepridvoarelorcaselortradiționaleromânești.Simplificândproceseleșicalitățilesculpturaleîntr-unvolumrepetitivinfinit,curombulcasâmbure,geometriadevinedisponibilăpentrurepetareverticalășiaratămaimultevariantedeinterpretare.Proiectândluminădininteriorulșipestestiluldeviațătradițional,i-amfăcutvizibilspiritul.Reinterpretândunelementcuutilizarearhaicăaparținândspațiuluișietosuluiromânesc,seargumenteazăcăspațiulromânintenționatpentruintimitate,familieșisiguranțăafostaprinsProiectulillustrisesteînregistratsubpatentdeproiectare.

Pentru a vota trebuie să completezi formularul:

Numele si prenumele

Numarul de telefon

Adresa de email